Utgående terminaler

En del av våre eldre betalingsterminaler må byttes ut, da sertifiseringen i henhold til gjeldende sikkerhetskrav er i ferd med å gå ut.

Betalingsterminaler i Norge må til enhver tid være i overenstemmelse med gjeldende nasjonale og internasjonale sikkerhetskrav. Disse kravene er i stadig utvikling, og sertifisering av betalingsløsninger omfatter både den fysiske terminalen, tilhørende programvare og logistikk knyttet til distribusjon og håndtering av terminaler.

I Norge er det Bits og innløsere av Visa/Mastercard som håndhever kravene knyttet til bruk av henholdsvis BankAxept og de internasjonale kortene (PCI-krav).

Bits AS er bank- og finansnæringens infrastrukturselskap. Deres fremste oppgave er å sikre og styrke en effektiv betalingsformidling og betalingsinfrastruktur i Norge.

Bits har satt følgende krav til avvikling av disse terminalene:

Innen 31. desember 2017 må brukerstedene erstatte alle Xenta, Xentissimo, VX 670 og VX 810 med terminaler som på aktuelt tidspunkt er godkjent for salg.

Dette betyr:

  • Terminalene skal ikke benyttes etter avviklingsdato.
  • Terminalen vil bli stengt uten ytterligere forvarsel hvis dette ikke blir overholdt.
  • Etter mottak av dette kravet kan ikke terminaloperatør tillate å videreføre disse terminalene ved bytte av organisasjonsnummer, flytting av brukersted, nytt utsalgssted eller bytte av BAX nummer.

Brevet fra Bits til Verifone som leverandør av betalingsterminaler kan du lese her.

Har du en av disse terminalene, må du gjerne ta kontakt med oss på telefon 815 02 200 eller Contact, så hjelper vi deg med å bytte terminalen din. Dersom en av våre forhandlere har levert terminalen din, kontakter du forhandleren din.

Ved å bytte til en ny terminal får du også tilgang til flere tjenester og enda bedre driftsstabilitet enn på eldre modeller.

Med Verifones nye terminaler får man blant annet tilgang til mobilbetaling, kontaktløs betaling og verdiøkende tjenester som for eksempel lojalitetsklubb, så snart disse tjenestene blir tilgjengelig fra leverandørene.


Følgende terminaler må byttes ut innen 31.12.2017:

XentaXenta

XentissimoXentissimo

VX 670VX 670

VX 810VX 810