Intensjonsavtale inngått mellom Sparebank 1 SMN og Point Transaction Systems AS

29.09.2011

Partene har i lengre tid samarbeidet i ulike prosjekter, som blant annet løsninger for kontaktløse betalinger og andre nye elektroniske løsninger. 
- Samarbeidet har vært til stor nytte for begge parter, sier Pål Andrè Fredriksen, salgs- og markedsdirektør i Point.

Intensjonsavtalen som nå er inngått er første steg for å få formalisert et varig samarbeid mellom Sparebank 1 SMN og Point. Sentralt i avtalen står samarbeidet for å få fram de beste kundeløsninger til felles kunder, og til nye kunder.