Viktig informasjon fra Verifone

Varsel om prisøkning

Med bakgrunn i den generelle pris- og lønnsvekst vil Verifone Norway AS øke sine priser på enkelte varer og tjenester med virkning fra 01.01.2017.

Det varsles om en høyere prisøkning på lisens på følgende modeller: Xenta, Xentissimo, VX 670 og VX 810. Dette grunnet økte servicekostnader på disse eldre betalingsterminalene.

Verifone tilbyr gode og mer driftssikre alternativer til disse terminalene. Ta gjerne kontakt med din forhandler, eller Verifone på telefon 815 02 200, dersom du ønsker å vite mer om disse, eller om du trenger ytterligere informasjon om endring i priser.